sldier3 slider1 sldier2
01 / 03

sldier3

02 / 03

slider

slider1

03 / 03

sldier2

وب سایت شهرداری گنبد کاووس که یک سایت داینامیک است.این سایت به زبان asp.net می باشد که نحت زبان VB.NET از بسته Visual Studio می باشد که در این سایت قابلیت عضویت ،مدیریت کاربران ،ارسال مطالب، مدیریت نظرات و مدیریت درباره شهر و شهرداری وجود دارد. که مطالب می تواند با عکس همراه باشد. بانک اطلاعاتی استفاده شده نیز SQL می باشد.

10,000 تومان

وب سایت دانلود کتاب الکترونیکی یک سایت دانلودی است. این سایت به زبان asp.net می باشد که نحت زبان C# از بسته Visual Studio می باشد که در این سایت قابلیت عضویت ،مدیریت کاربران و ارسال مطالب، دسته بندی و جستجو، بهمراه دانلود از سایت وجود دارد. که مطالب می تواند با عکس همراه باشد و این سایت دارای دو نوع مدیریت می باشد. بانک اطلاعاتی استفاده شده نیز SQL می باشد.

10,000 تومان

در دنياي امروز که با حجم عظيم تبادلات اینترنتی رو به رو هستيم انتقال اطلاعات از طریق اینترنت جزء لاينفک دنياي اینترنتی است. بر آن شدیم ک یک سایت فروشگاه کیف و کفش را ایجاد نمایم. در اين پروژه برای بخش پياده سازي از نرم افزار Sql Server 2008  و زبان C# جهت طراحي و ايجاد بانک اطلاعاتي و از نرم افزار Microsoft Visual Studio 2010 و  Photo Shop براي طراحي نرم افزار استفاده شده است.

10,000 تومان