sldier3 slider1 sldier2
01 / 03

sldier3

02 / 03

slider

slider1

03 / 03

sldier2

یکی از شایع‏ ترین ترس‏ های افراد، استرس در زمان صحبت در جمع می باشد. ولی داشتن اضطراب در هنگام صحبت در جمع طبیعی است. اما اشخاصی هستند که از شدت استرس توانایی حرف زدن و سخنرانی آنها مختل می‏شود و به لکنت می‏افتند. به این فکر کنید که می‏خواهید مقابل صدها نفر سخنرانی نمایید، یا از پایان‏نامه کارشناسی‏ ارشد خود دفاع کنید؛ و در این میان ناگهان استرس به سراغ شما می آید، کف دست هایتان عرق می‏ کند و پاهایتان می‏لرزد و مانند این است که صدای شما هم با پاهایتان وصل است!

در این مقاله سعی کردیم که راه‏ های چگونگی مقابله با استرس و خجالت در یک سخنرانی را مورد بحث قرار دهیم.

 

7 صفحه، فایل Word Docx، قابل ویرایش

10,000 تومان