sldier3 slider1 sldier2
01 / 03

sldier3

02 / 03

slider

slider1

03 / 03

sldier2

به دليل پيچيدگي تصميمات پزشكي، كاربرد سيستم‏هاي اطلاعاتي جهت پشتيباني از اين تصميمات افزايش يافته است. محدوديت تكنولوژي، هزينه‏ي سيستم، نگهداري متخصصين در سازمان، وارد كردن داده‏هاي بيمار در سيستم، مشكلات كسب دانش، مدلسازي دانش پزشكي، تأييد عملكرد سيستم، توصيه‏هاي اشتباه و مسؤوليت در برابر خطا، محدوديت حوزه‏ي عملياتي هوش مصنوعي و ضرورت يكپارچگي آن با فعاليت‏هاي جاري از جمله چالش‏هاي پيش روي به كارگيري اين نوع سيستم‏ها است كه مستلزم ارايه‏ي راهكار يا پاسخ‏هاي مناسب مي‏باشد.

10 اسلاید، فایل پاورپوینت، قابل ویرایش

 

 

4,000 تومان