sldier3 slider1 sldier2
01 / 03

sldier3

02 / 03

slider

slider1

03 / 03

sldier2

وب سایت شهرداری گنبد کاووس که یک سایت داینامیک است.این سایت به زبان asp.net می باشد که نحت زبان VB.NET از بسته Visual Studio می باشد که در این سایت قابلیت عضویت ،مدیریت کاربران ،ارسال مطالب، مدیریت نظرات و مدیریت درباره شهر و شهرداری وجود دارد. که مطالب می تواند با عکس همراه باشد. بانک اطلاعاتی استفاده شده نیز SQL می باشد.

10,000 تومان