sldier3 slider1 sldier2
01 / 03

sldier3

02 / 03

slider

slider1

03 / 03

sldier2

اين پروژه به زبان PHP نوشته شده است و از بانک اطلاعاتي MYSQL استفاده شده ،که يکي از بانک هاي اطلاعاتي رايگان مي باشد. در اين وب سايت يکسري امکانات شامل:عضويت،آمار سايت که برگرفته از تعداد کاربران ،بازديد کاربر ،تعداد اعضا و IPکاربران فعال را نشان مي دهد.از ديگر امکانات آن مي توان به خريد اينترنتي،ارتباط با مدير سايت،مديريت کاربران, مديريت خريدها، مديريت درخواستها و مديريت نظرات و دانلود مقالات موجود در سايت اشاره کرد.

10,000 تومان