sldier3 slider1 sldier2
01 / 03

sldier3

02 / 03

slider

slider1

03 / 03

sldier2

 

فصل اول:  جبران بار، جبران کننده ایده ال،  تئوری اساسی جبران،  بهبود و ضریب توان،  توان راکتیو،  خطوط انتقال جبران نشده


فصل دوم:  ساختمان خازن ها،  محل نصب خازن ها،  حفاظت مجموعه خازنی،  هارمونیک ها،  تهویه


فصل سوم:  تاریخچه،  وسایل حفاظتی،  خازن های سری،  ظرفیت نامی خازن


فصل چهارم:  تعیین قدرت خازن،  اصلاح ضریب،  جبران کننده ها،  نتیجه گیری و پیشنهادات

 

91 صفحه، فایل Word Docx، قابل ویرایش

 

 

10,000 تومان