sldier3 slider1 sldier2
01 / 03

sldier3

02 / 03

slider

slider1

03 / 03

sldier2

 

ترانسفورماتورها به عنوان يكي از اجزاء بسيار مهم شبكه‌هاي قدرت مطرح مي‌باشند. مراقبت مناسب از آنها در طول بهره‌برداري مزاياي اقتصادي و فني زيادي داشته و باعث افزايش قابليت اطمينان شبكه‌هاي انتقال و توزيع انرژي برق مي‌گردد. امروزه موضوع "مانيتورينگ ترانسفورماتور" به موضوعي بسيار مهم و وسيع در گرايش قدرت رشته مهندسي برق تبديل شده و لازم است كه مورد توجه قرار گيرد. به همين دليل نيز كارهاي تحقيقاتي بسيار زيادي به اين زمينه اختصاص يافته است.
        با توجه به اهميت بسيار بالاي ترانسفورماتورهاي قدرت در شبكه‌هاي انتقال انرژي، اين دستگاه گران‌قيمت از جهات مختلف مورد توجه محققين بوده و هست. زمينه‌هاي تحقيقاتي بسيار متعددي در خصوص ترانسفورماتورهاي قدرت وجود دارد كه به دليل نقش خيلي مؤثر آنها در امر انتقال انرژي مي‌باشد و ...

 

115 صفحه، فایل Word Docx، قابل ویرایش

 

 

10,000 تومان