sldier3 slider1 sldier2
01 / 03

sldier3

02 / 03

slider

slider1

03 / 03

sldier2

وب سایت دانلود کتاب الکترونیکی یک سایت دانلودی است. این سایت به زبان asp.net می باشد که نحت زبان C# از بسته Visual Studio می باشد که در این سایت قابلیت عضویت ،مدیریت کاربران و ارسال مطالب، دسته بندی و جستجو، بهمراه دانلود از سایت وجود دارد. که مطالب می تواند با عکس همراه باشد و این سایت دارای دو نوع مدیریت می باشد. بانک اطلاعاتی استفاده شده نیز SQL می باشد.

10,000 تومان